Li dijî Tirkiyeyê pêvajoya “Operasyona Nêrîna Teze ya Navneteweyî”

Li dijî Tirkiyeyê pêvajoya “Operasyona Nêrîna Teze ya Navneteweyî”

Li dijî Tirkiyeyê pêvajoya “Operasyona Nêrîna Teze ya Navneteweyî”